Verksamheten

Åkeriet startades 1971 av Olle Strömblad som enskild firma och ombildades 1998 till AB.

Strömblads Åkeri AB drivs idag av Tomas Strömblad som ensam ägare